porec

MASLINISTRA maslinovo ulje uljare MASLINOVO ULJE maslinovo ulje uljare Poreč

  • datum osnivanja maslinistra Godina početka rada: 2005
  • grad maslinistra Grad: 52440 - Poreč
  • telefon maslinistra Telefon: 052/432-224
  • email maslinistra Email: info@mih.hr
  • flos olei maslinistra FLOS OLEI:flos olei

Vlastita proizvodnja: MIH, San Gurmano


Društvo sa ograničenom odgovornošću MIH d.o.o. prva je tvrtka koja je osnovana od strane Istarske županije. MIH je skraćenica od Made in Histria, pa se njegovim osnivanjem željela postići adekvatna valorizacija kao i prepoznatljivost izvornih Istarskih proizvoda, te pružiti pomoć poljoprivredi u Istri. Danas tvrtka posluje uspješno, ima temeljni kapital od 1.055.000,00 kuna i 4 zaposlena djelatnika. Iako je osnivač Istarska županija, MIH je orijentiran na tržno poslovanje. Od osnutka poduzeća pa sve do danas dogodile su se značajne strukturne promjene kako u društvu tako i na tržištu koje su imale utjecaja na samo poslovanje tvrtke i njen opstanak.

U svojoj desetogodišnjoj aktivnosti MIH se kao trgovačko društvo isticao trgovinom: poljoprivrednim sadnim materijalom, uredskim materijalom, uredskom opremom i komunalnom opremom. U tom razdoblju realizirani su i neki značajniji poslovi od interesa Istarske županije kao na primjer:

1997. godine uvoz i organizacija karantene za rasplodne junice
1998. godine započinje se provoditi putem MIH-a program nabave i distribucije sadnog materijala za potrebe poljoprivrednih udruga Istarske županije
2000. godine učešće u projektu: « Neka moja Istra blista »
2001. godine učešće u projektu: « Regionalna enoteka »
2001. godine rekonstrukcija zdravstvene stanice Buje
2002. godine organizacija trgovanja poljoprivrednim proizvodima putem Veletržnice u Matuljima

Iako su od svog osnutka do unazad nekoliko godina postojali razni razvojni koncepti tvrtke, MIH d.o.o. je danas prepoznatljiva tvrtka koja promiče i realizira Županijske projekte. Istarska županija je u okviru aktivnosti na provedbi gospodarske politike Republike Hrvatske iz područja poljoprivrede u dijelu koji se odnosi na razvoj i unapređenje poljoprivrede privatnog sektora kao prioritetnih zadataka još 1994. godine prva u Republici Hrvatskoj započela sa Programom poticanja i podizanja dugogodišnjih nasada. Navedeni program postao je prepoznatljiv ne samo na području Istarske županije, već i na ostalim dijelovima Republike Hrvatske, gdje su sličan model prihvatile i ostale županije. U proteklih jedanaest godina Istarska županija za sufinanciranje sadnog materijala iz svog Proračuna izdvojila je 19.342.317,50 kuna. Uz navedena sredstva kao i ona od strane poljoprivrednih proizvođača, Općina i Gradova nabavljeno je 325.430 komada sadnica maslina, 81.370 komada voćnih sadnica i 1.825.014 komada loznih cijepova. Sa navedenim sadnim materijalom podignuto je 1.174,84 ha maslinika, 162,74 ha voćnjaka i 456.253,25 ha vinograda.

U posljednje se vrijeme pridaje posebna pozornost popularizaciji maslinovog ulja i maslinarstva tako da se posebno potiče sadnja novih maslinika. Mnogobrojni uzroci ostavili su traga na ishodišnim sortama maslina tako da na području detekcije i identifikacije maslina domaćih sorti u Istri nije gotovo ništa učinjeno, postoji velika varijabilnost unutar sorti i upravo ta činjenica može biti prepreka u daljnjoj rasadničarskoj proizvodnji. Sami smo 2004. godine inicirali i pokrenuli određena genetička istraživanja pri Fakultetu za genetsku kontrolu biljaka i namirnica u Sieni (regija Toscana) za identifikaciju sorata maslina, odnosno kultivara ili genotipova maslina u Istri. U tijeku su razgovori sa stručnjacima Instituta «Ruđer Bošković» iz Rovinja gdje bi se trebala nastaviti navedena istraživanja koja imaju za cilj identifikaciju sorata maslina na području Istarske županije kao preduvjet rasadničarske proizvodnje.

Sa posebnim ponosom ističem da smo ove 2005. godine pokrenuli proizvodnju domaćih sorti sadnica maslina (ISTARSKE BJELICE, BUŽE, CARBONERE, MORAŽOLE I POREČKE ROSULJE) a preduvjet su za podizanje maslinika od čijih će se plodova moći proizvoditi ulja sa oznakama izvornosti, zemljopisnog i sortnog podrijetla.

Aktivnosti i investicije u podizanju dugogodišnjih nasada preduvjet su održavanja i razvoja postojeće proizvodnje te opstanak poljoprivrede kao gospodarske grane. Navedeni program pokazao je da na obiteljskim gospodarstvima postoji rastuća potreba za dugoročnim ulaganjima kako bi se koristila moderna tehnika i tehnologija, te na taj način omogućilo intenziviranje proizvodnje u skladu sa zahtjevima tržišta. Uz ostale mjere razvoja u agraru koje provodi Istarska županija ulaganja u Program podizanja dugogodišnjih nasada predstavlja konkretnu potporu Županije u osiguranju primjerenih i životnih uvjeta u ruralnim područjima usmjeravajući mala poljoprivredna gospodarstva na tržno poslovanje.

Iako se u deset godina dogodilo niz zbivanja, želja mi je da u ovako kratkom prikazu nekih od djelatnosti tvrtke u prigodičarskom raspoloženju, uz uspone i padove, uz različitost gledanja na postojanje prve županijske tvrtke ukažem na neke od nezaobilaznih uloga u provođenju razvojnih programa Istre pogotovo onih u poljoprivredi. Kroz navedene Programe dat je poticaj razvoju vinogradarstva, maslinarstva i voćarstva u Istri čime su se očuvale i povećale površine pod višegodišnjim nasadima, sačuvali i valorizirali ruralni prostori, što je u konačnici rezultiralo razvojem cesta maslinovog ulja i vina, te dalo snažan poticaj u agro-turističkoj ponudi kroz prezentaciju autohtonih i ekološko proizvedenim proizvodima. I na kraju najveće značenje Programa je u očuvanju tradicijskih posebnosti, očuvanju i otvaranju novih radnih mjesta.

Još rezultata za: Grad-Poreč

icon tag maslinistra Tag: porečko maslinovo ulje

Kontakt osoba: Darko Kadum, Iva Rudolf

comments powered by Disqus