vodnjan

MASLINISTRA maslinovo ulje uljare MASLINOVO ULJE maslinovo ulje uljare Vodnjan

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA VODNJAN


Vlastita proizvodnja: ekstra djevičansko maslinovo ulje - Olivis brand


Poljoprivredna zadruga Vodnjan osnovana je 25. rujna 2008. godine na inicijativu grada Vodnjana i Udruge "Agroturist". Zadruga je osnovana sa glavnim ciljem unapređenja poljoprivrede Vodnjanštine, prvenstveno maslinarstva, ali i sa ciljem zajedničkog nastupa članova na tržištu sa svojim proizvodima i ostvarivanja osobne i zajedničke dobiti.

Ostali ciljevi: Snabdijevanje članova poljoprivrednim repromaterijalom po povoljnijim cijenama, zajednički nastup na tržištu (kroz izradu zajedničkog "branda" ekstra djevičanskog maslinovog ulja), sudjelovanje na sajmovima i smotrama, proizvodnja domaćih sorti sadnica maslina za potrebe članova i trećih osoba.

Zadruga broji 64 članova, većinom obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva koje se bave maslinarstvom. Jedan od članova i osnivača Poljoprivredne zadruge je i grad Vodnjan.

Proizvodnja ekstra djevičanskog maslinovog ulja

Sa berbom maslina u sezoni 2009. pojavili smo se i sa svojom proizvodnjom ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Od svojih članova otkupili smo oko 5.500 kg ploda maslina, te smo preradom dobili oko 700 litara ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Naravno, paralelno sa proizvodnjom išlo je i "brandiranje" maslinovog ulja pod nazivom "OLIVIS", s kojim smo se pojavili i na tržištu. (Naziv Olivis nastao je kao izvedenica iz riječi oliva koja je lokalni naziv za maslinu i riječi Istra. Direktna je asocijacija na proizvod zbog kojega je i nastao, a to je istarsko maslinovo, ekstra djevičansko ulje. U sebi sadrži i lokalnu odrednicu uz dodatak slova Q gdje sa slovom V, iz naziva Olivis, tvori početna slova riječi Vodnjan Quality. Uz naziv, u znaku se pojavljuje i stilizirani list masline smješten u donjem desnom dijelu slova O čineći tako slovo Q - početno slovo riječi Quality. Ujedno, tako uobličeno slovo O, uz maslinov list, podsjeća na plod masline što dodatno upotpunjuje cjelokupnu sliku.)

Prisustvo na sajmovima i smotrama

Tijekom 2009.godine promovirali smo svoje maslinovo ulje i bili prisutni na više smotri i sajmova maslinovih ulja (od V sajma mladog maslinovog ulja u Vodnjanu, te XV smotre ulja u Vodnjanu, preko Umaga, Rijeke, Trsta, Splita, NP "Brijuni", do Istra Gourmeta). Osvojili smo više nagrada i priznanja kako za kvalitetu našeg ulja, tako i za pakovinu.

PROJEKTI
U suradnji sa Agronomskim fakultetom iz Zagreba podižemo kolekcijski i matični nasad maslina. Projekt sufinanciraju Ministarstvo poljoprivrede i grad Vodnjan. Puni naziv projekta je "Kolekcioniranje sorti i tipova za ekološko maslinarstvo". Projekt se izvodi po fazama, a započet je po dobijanju koncesije na cca 4Ha površine. Sam kolekcijski nasad brojati će preko 120 sorti maslina sa cijele jadranske obale, a svaka bi sorta bila zastupljena sa 6-7 stabala, te bi u konačnici to bio nasad od preko 600-700 stabala.

Podižući ovu kolekciju stvara se platforma za znanstvena istraživanja i praćenja gospodarskih svojstava sorti maslina, posebice domaćih sorti Vodnjanštine, a koja su i temelj za pokretanje postupka Oznake izvornosti Vodnjanskog ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Sama će kolekcija biti podignuta po znanstveno utemeljenim metodama tako da zadovoljava sve biometričke standarde. PZ Vodnjan će imati koristi od gospodarskog eksploatiranja nasada.

Paralelno sa podizanjem kolekcijskog, zadruga će podizati i svoj matični nasad na ostatku površine, sa ciljem proizvodnje svog sadnog materijala iz svog matičnog nasada, sa čime bi se zaokružio proces proizvodnje vlastitog sadnog materijala iz vlastitih izvora.

Za svoje smo članove osigurali nabavu repromaterijala po povoljnijim cijenama u dogovoru sa nekoliko agrarija na području Vodnjana i Pule.

Planovi - Po objavljivanju slijedećeg Natječaja Ministarstva poljoprivrede za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta natjecati ćemo se za zemljište na kojem bismo podigli svoj zadružni maslinik. Također, u zaokruživanju poslovnog procesa u planu je i izgradnja kapaciteta za prihvat, obradu i skladištenje poljoprivrednih proizvoda (prvenstveno maslina i maslinovog ulja). Naravno, daljnje promoviranje zadružnog maslinovog ulja i proizvodnje sadnica maslina domaćih sorti jedan je od zadataka zadruge u cilju upoznavanja šire javnosti sa našim proizvodima.

Još rezultata za: Grad-Vodnjan

icon tag maslinistra Tag: vodnjansko maslinovo ulje

Kontakt osoba:

comments powered by Disqus